ORGINALMÅLNINGAR

Konstverken av Dag Peterson på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webbsida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod. Konstverk av Dag Peterson företräds av BUS, www.bus.se. Vid önskan att utnyttja någon bild ska BUS kontaktas, tel. 08-54 55 3380, fax 05-54 55 33 98 eller e-mail bus@bus.se.

Information om priser m.m. på origialmålningar lämnas per telefonkontakt eller e-mail.
Kungsörn
Luanga med 8 ungar,
"Pippi"
Minerva uggla,
Silvertärna.
Pilgrimsfalk
Tupp
Katt
Sparvhök hona
Hököga
"Vildmarken kallar"
Kunglig uppvaktning
Sibirisk tiger
Flipper
Silvertärnor
Ung havsörn med laxöring